Proje Hakkında


 Çizge kuramı (graph theory), ayrık matematik (discrete mathematics) biliminin en önemli konularından biridir. Günümüzde, çizgeler sadece kuram düzeyinde incelenmemekte, uygulama düzeyinde de birçok alanda kullanılmaktadır. Mevcut alanyazın incelendiğinde, çizge kuramı ve uygulamalarının en çok kullanıldığı bilgisayar bilimi ve matematik alanı hariç tutulduğunda, mühendislik alanında, tren, metro hatlarından oluşan ağların tasarımında, rota planlama çalışmalarında, haberleşme sektöründe, enerji alanında, elektrik ağlarının tasarlanmasında, madencilikte, otomobil ve gemi modellemesinde ve tasarımında, yer bilimlerinde, sağlık ve biyolojik bilimlerde, DNA komşulukları çözümlemesinde, ekolojik modellemede, protein yapısı tanımlamada, beyin araştırmaları ve beyin görüntüleme süreçlerinde, sosyal ve beşeri bilimlerde, peyzaj mimarisinde, test ve anket düzenleme süreçlerinde, yangından korunma çalışmalarında, öğrencilerin başarı durumlarının izlenmesinde, suçluların birbirleriyle ilişkilerini ortaya çıkarma süreçlerinde ve matematiksel kelime problemlerinin çözümlenmesinde çizge teorisi ve uygulamalarından yararlanıldığı görülmektedir.

 Mühendislik alanlarının tamamı, matematik, fizik, kimya gibi temel bilimler alanları, işletme ve iktisat alanları için temel oluşturan çizge kuramı ve uygulamalarının, öğretimi önem taşımaktadır. Proje için gereken alan yazın YÖK tez kütüphanesinin taranması, akademik indekslerdeki yayınların taranması, çizge uygulamaları ile ilgili internet araçlarının taranması ve ticari uygulamaların incelenmesi aşamaları ile tamamlanmıştır. Yök tez kütüphanesinde, “Çizge Öğretimi”, “Çizge Eğitimi” kelimeleri ile arandığında herhangi bir teze ulaşılamamıştır.

 Ticari uygulamalar incelendiğinde ise; Mathematica ve WolframAlpha, MATLAB, GeoGebra ve yED gibi farklı yazımların çizgeler konusunda bazı fonksiyonlarının bulunduğu görülmektedir. Mathematica ve WolframAlpha, ayrık matematik kapsamında belirli özellikteki çizgeleri görütüleyebilmekte olup, kullanıcı ile etkileşimli değildir. MATLAB, çizgeleri durağan olarak görüntüleyebilmekte ancak çizgeler ile ilgili etkileşimli fonksiyonlar içermemektedir. GeoGebra ise, matematik ve geometriyi öğrenmek ve öğretmek için kullanılan bir uygulamadır. Üzerinde pek çok farklı matematiksel çizim ve problem mevcuttur, ancak çizgeler ile ilgili örneklerde kişiselleştirme yapılamamaktadır. İncelenen ticari uygulamalar arasında yED ise görselleştirme ile ilgili özellikler sunmaktadır. yED, yFiles kütüphanesini kullanarak diagram, çizge veya bir ağın görselleştirmesini yapabilmektedir. yED, ayrıca kullanıcı etkileşimli bir arayüz sunmaktadır ancak kullancılara sunduğu özellikler kısıtlıdır.

 Alan yazının ışığında; tamamen öğretim elemanları ve öğrencilerden görüş alınarak gerçekleştirilen, kullanıcı ile etkileşimli, bulut destekli, çizgeleri görselleştirebilen, birçok çizge algoritmasını tek bir paket içerisinde sunan, hem web hem de mobil tabanlı çalışabilen eğitsel bir çizge uygulamasının olmadığı görülmektedir.

 Literatür ve web araştırmalarından da görülebileceği gibi, tamamı etkileşimli uygulamaları içeren eğitsel bir çizge eğitimi uygulaması bulunmamaktadır. Çizge ile kullanıcılar, çizgeyi adım adım kendileri oluşturacak olup, yine uyguladıkları algoritmaların ara basamaklarını da görebileceklerdir. Ayrıca, çizge oluşturma ve çözüm basamakları da etkileşimli bir şekilde takip edebileceklerdir. Çizge, internet arayüzü ve mobil uygulama olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır. Arka planda verilecek olan bulut desteği ile bu iki kısım kendi içlerinde uyumlu bir şekilde çalışması planlanmıştır. Yani kullanıcı mobil uygulama üzerinde oluşturduğu çizgelere, internet arayüzü üzerinden de erişim sağlayabilecektir. Kullanıcılar, her iki kısmından da etkileşimli bir şekilde erişim sağlayabilecek olup istedikleri algoritmaları çalıştırabileceklerdir.

 Geliştirilen uygulama içerisinde yazılı eğitim materyallerine ek olarak, video desteği de sağlanması planlanmaktadır. Böylelikle kullanıcı öncelikle öğrenmek istediği teorik bilgiye Çizge üzerinden erişim sağladıktan sonra kendi çizgesi üzerinde pratik yaparak öğrendiklerini pekiştirme imkanı bulacaktır. Böylece Coursera ve Udemy gibi online ders içeriği sağlayıcı uygulamalarda eksik kalan pratik yapma olanağı uygulama aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

 Website'nin oluşturulmasında Bootstrap, çizge editörünün oluşturulmasında Vis.js ve e-posta işlemleri için PHPMailer kullanılmıştır.

Developer: Aziz Onur Sert

For business inquiries Contact